Wirada Blog

Witty tagline

ละกิเลส ทำอย่างไร

April 23rd, 2018

ถาม
การที่จะพ้นทุกข์ ใครก็รู้ว่าต้องละกิเลส แต่จะละยังไงล่ะ ดูเป็นเรื่องที่ยากเหลือเกิน ไกลตัวเหลือเกิน ต้องใช้ทั้งปัญญาและบารมีสั่งสมกี่อสงไขยก็ไม่รู้
ช่างโชคดีเหลือเกินที่เราเกิดมาในพระพุทธศาสนา ท่านสอนง่ายๆ ละกิเลส ทำได้ แค่ให้ทาน รักษาศีล และภาวนา รู้จักทุกข์ รู้จักนิพพาน เจริญมรรค วนรอบจนพ้นทุกข์ แต่นั้นแหละ … แต่ว่า . ช่วย อธิบายให้เข้าใจง่ายๆสักนิดเถิดนะ ขอรับ

ตอบ
ก็พอจะอธิบายได้อยู่นะ กล่าวคือ คนเราน่ะ ไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังจมอยู่ในกองทุกข์
ท่านเปรียบเหมือนปลาที่อยู่ในน้ำ แต่ไม่เห็นน้ำ ไม่รู้ตัวว่าอยู่ในน้ำ คนเราเองก็เหมือนกัน อยู่ในกองทุกข์ แต่ไม่รู้ตัวหรอกว่าตนอยู่ในกองทุกข์
ดังนั้น จะละกิเลสได้ ก้าวแรกของเราก็คือ ต้องรู้ ว่า เราอยู่ในกองทุกข์ นั่นล่ะ ทุกขอริยสัจ และหน้าที่ของเราก็คือ รู้ เรียนรู้ ทำความรู้จัก เข้าใจ เห็นแจ้ง
นั่นคือ รู้ทุกข์

ถาม
ทุกข์คืออะไรหรือ ขอรับ

ตอบ
พระท่านว่า
ความเกิดเป็นทุกข์ ความแก่เป็นทุกข์ ความเจ็บเป็นทุกข์ ความตายเป็นทุกข์ ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบใจเป็นทุกข์ ความประสบกับสิ่งไม่ชอบใจเป็นทุกข์ ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์ ฯลฯ
สังขิตเตนะปัญจุปาทานักขันทาทุกขา ว่าโดยย่อ อุปปาทานขันธ์ทั้งห้า เป็นตัวทุกข์
เสยถีทัง ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ
รูปูปาทานักขันโธ ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูป
เวทนูปาทานักขันโธ ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนา
สัญญูปาทานักขันโธ ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญา
สังขารูปาทานักขันโธ ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขาร
วิญญาณูปานานักขันโธ ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณ
เพื่อให้กำหนดรู้อุปปาทานขันธ์เหล่านี้เอง สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสอย่างนี้ว่า
รูปังอนิจจัง รูปไม่เที่ยง เวทนาอนิจจา เวทนาไม่เที่ยง สัญญาอนิจจา สัญญาไม่เที่ยง สังขาราอนิจจา สังขารไม่เที่ยง วิญญานังอนิจจัง วิญญาณไม่เที่ยง
รูปังอนัตตา รูปไม่ใช่ตัวตน เวทนาอนัตตา เวทนาไม่ใช่ตัวตน สัญญาอนัตตา สัญญาไม่ใช่ตัวตน สังขาราอนัตตา สังขารไม่ใช่ตัวตน วิญญานังอนัตตา วิญญาณไม่ใช่ตัวตน

สัพเพสังขารา อนิจจา สังขารทั้งหลายทั้งปวง ไม่เที่ยง
สัพเพธัมมา อนัตตา ติ ธรรมทั้งหลายทั้งปวง ไม่ใช่ตัวตน ดังนี้

เข้าใจแล้วใช่ไหม

ถาม
หากว่าตามปริญัติ เรื่องทุกข์ ก็เป็นไปตามนั้น แต่หากกล่าวถึงการ ปฎิบัติล่ะ จะให้ทำอย่างไร จึงจะรู้ทุกข์ ขอรับ

ตอบ
จะรู้ทุกข์โดยการปฎิบัติน่ะหรือ พระท่านสอนให้ทำสมาธิไงล่ะ หายใจเข้าก็รู้ หายใจออกก็รู้ หายใจเข้า หายใจออก เป็นอย่างไร สังเกตสิ ทำไปเรื่อยๆ ทำเป็นประจำ สักวันเราคงเห็นตามจริงจนได้ ว่ามันหายใจเข้าแล้วก็ต้องหายใจออกมันไม่เที่ยง มันเป็นอนิจจัง หายใจเข้าแล้วก็หายใจออกเป็นไปตามธรรมชาติ มันเป็นของมันเอง มันเป็นอนัตตา พอเราบังคับมันก็อึดอัด บังคับไม่ได้ มันเป็นทุกข์ ลมหายใจ เป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่เกิด ให้เราฝึกปล่อยวาง ตั้งตนเป็นผู้ดู อย่างอื่นไม่ต้องสนใจ งานอื่นไม่เอา ขอห้านาทีสิบนาทีนี้ ดูลมหายใจเพียงอย่างเดียว ทำแบบนี้บ่อยๆ เรื่อยๆ สักวันคงเห็นจริง รู้จักทุกข์กับเขาได้

ถาม
แค่หายใจเข้า หายใจออกนี่ก็เรียกว่าทุกข์แล้วหรือ ขอรับ

ตอบ
#อีโมไอค่อน เฟสปาล์ม

อ้าวเฮ้ยย !! เซิพเวอร์เจ๊ง

March 23rd, 2018

เปล่าครับ ไม่ใช่เซิพเวอร์ผมหรอก แต่เป็นเซิพเวอร์เกมส์ที่ผมเล่นน่ะ เจ๊งแบบปิดกิจการไปเลยทีเดียว เจ๊งถาวร

ก็เป็นมรณานุสติอย่างหนึ่งเหมือนกันนะ คนเรา สะสมอะไรมากมาย ทั้งเลเวล ทั้งชื่อเสียง เงินทอง เซิพเวอร์เจ๊งขึ้นมา ก็หายหมด มันเหมือนความฝัน เหมือนพยัพแดด เหมือนเงา เหมือนอะไรที่มันเห็นแต่จับต้องไม่ได้ แป๊บๆก็หายไป ไม่ใช่สาระ ไม่ใช่แก่นสาร

ถามจริง บรรลุแล้วเหรอ โฮ่ โฮ่ เปล่าเลย
เซิพนี้เจ๊ง ก็ไปเซิพใหม่สิ สร้างตัวใหม่ เล่นใหม่ …

นี่ล่ะน้อ คนเรา ยังไม่หมดกิเลส ตายจากภพนี้ ก็ไปเกิดภพใหม่ ร่ำไป

JSON กับ jQuery เป็นญาติกันล่ะมั้งนะ

January 19th, 2018

ถ้าเราเคยเล่น AJAX กับ PHP โดยใช้ jQuery จะเห็นว่า เราแทบจะเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะต้องใช้ JSON เพราะตอนส่งข้อมูลจาก PHP ที่ประมวลผลแล้วกลับมายัง jQueryScript น่ะ มันส่งโดยการแสดงผล นั่นคือ การทำงานแต่ละครั้งมันดาต้าได้แค่ก้อนเดียว และ JSON มันช่วยให้ดาต้าก้อนนั้นมันมีรายละเอียดเอาไปแยกเป็นส่วนได้ง่ายๆ มันจึงเป็นคำตอบที่ตรงประเด็นที่สุด

JSON คือ อะไร ช่างหัวมันเถอะ แต่ใช้ยังไงนี่ตะหากน่าสนใจ สรุปคือ มันใช้ส่งข้อมูลแบบ Array ในรูปแบบเฉพาะของมัน ดังนี้
1- แบบไม่มีชื่อตัวแปร
[ “ค่าที่0″,”ค่าที่1″,”ค่าที่2” .. ไปเรื่อยๆจนพอใจ แล้วปิดด้วย ] วงเล็บเหลี่ยมๆนะ ไม่ใช่ปีกกา
ตอนjQuery อ่านค่าก็จะลงเป็น Array เช่น data[0] หรือ data[1] เป็นต้น
2- แบบมีชื่อตัวแปร
{ “ชื่อตัวแปร1″:”ค่าของตัวแปร1”, “ชื่อตัวแปร2″:”ค่าของตัวแปร2” .. ไปเรื่อยๆจนพอใจ แล้วปิดด้วย }
อ่านด้วย jQuery ก็จะเป็น data.ชื่อตัวแปร1 หรือ data.ชื่อตัวแปร2 อะไรอย่างนี้ เป็นต้น
แค่นี้แหละ ก็คือ รูปแบบมันใช้ง่าย คนเลยนิยม

คราวนี้ถ้าเราเขียนเป็น PHP ก็อาจจะได้ว่า echo “{\”ชื่อตัวแปร1\”:\”ค่าตัวแปร1\”,\”ชื่อตัวแปร2\”:\”ค่าตัวแปร2\”}”; อะไรอย่างนี้ แต่ว่า จริงๆแล้ว PHPรุ่นใหม่ๆ จะมีฟังก์ชั่นให้คือ json_encode() รายละเอียดไปดูใน PHP.NET เอาเองนะ แต่ถ้าจะเอาคร่าวๆก็พอจะได้ว่า มันแปลง Array ให้อยู่ในรูปของ JSON ดังนั้น เราก็สร้าง Array เอาค่าใส่ไปใน Array แล้วก็ Encode ซะ ก็ใช้ได้แล้ว

ลองทำโปรแกรมง่ายๆละกัน ให้ใส่ชื่อ และนามสกุล จากนั้น โปรแกรมก็แยกชื่อ กับนามสกุลออกจากกัน มาแสดงคนละบรรทัด จะได้เห็นวิธีใช้ JSON อย่างชัดเจน
—-
index.php คัดลอกจากตัวอย่างคราวที่แล้ว มาเติมจุดแสดงผลเพิ่มอีกจุด ถ้าจะก๊อบไปลองอย่าลืมเซฟเป็น utf8 นะ ไม่งั้นมันจะเป็นตัวยึกยือ
—-


<?php echo date("m/d/Y H:i:s"); ?>
<p>กรุณาป้อน ชื่อ - สกุล <input id="aaa" name="aaa" type="text" data-constant="test" autofocus /></p>
<p>ชื่อของคุณคือ <div id="bbb"></div></p>
<p>และนามกุลของคุณก็คือ <div id="ccc"></div></p>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.js">
</script><script src="ajax.js"></script>


ajax.js มาจากตัวอย่างที่แล้ว แต่เพิ่มเติมนิดหน่อยเพื่อใช้ JSON


$('#aaa').keyup(function(e){
  var key = e.which;
  var kk1 = $('#aaa').val();
  var kk2 = $('#aaa').attr('data-constant');

  if( key > 0 ){ 
   $.post('ajax.php',{ kk1: kk1 , kk2: kk2 }, function(data){
     $('#bbb').html(data.nm);
     $('#ccc').html(data.snm);
   },'json');
  }
});


ajax.php จากตัวอย่างที่แล้วเช่นกัน แต่เพิ่มขั้นตอนประมวลผลและส่งผลลัพท์แบบ JSON


<?php

# ตรงนี้รับข้อมูล ตัวแปรมีกี่ตัวก็ใส่เข้าไปให้ครบ

$kk1=$_POST["kk1"];
$kk2=$_POST["kk2"];

#ตรงนี้แยกชื่อสกุลออกจากกัน
$array1 = explode(" ",$kk1);

#ตรงนี้ส่งผลลัพท์กลับไปยัง ajax.js
#ถ้าเป็น PHP 5 ขึ้นไป มี json_encode แล้ว ก็อาจใช้ echo json_encode($array1); ก็ได้ แต่ไปแก้ ajax.js ให้ใช้วิธีอ่านแบบไม่มีชื่อตัวแปร
#แต่ถ้าส่งเองไม่ใช้ฟังก์ชั่น ก็ทำได้ดังนี้ 
echo "{\"nm\":\"$array1[0]\",\"snm\":\"$array1[1]\"}";

?>

จบนะครับ

Ajax Php แบบ ง่ายๆ โดยใช้ JQuery

December 28th, 2017

คิดว่า ทุกคนรู้จักอยู่แล้ว ทั้ง Ajax , PHP, JQuery ดังนั้นจะไม่อธิบายทีละตัวให้เสียเวลา เริ่มกันเลยดีกว่า

จะตั้งตัวอย่างคือ เราจะสร้าง input text ขึ้นมา เพื่อรับข้อมูล และจะส่งข้อมูลไปประมวลผลอะไรนิดหน่อย จากนั้นก็เอากลับมาแสดง ในช่องที่ต้องการ

ไฟล์ตัวแรก เป็นตัวที่พบหน้าผู้คน ในที่นี้ขอให้ชื่อว่า index.php
ไฟล์นี้ทำหน้าที่แค่สร้างกล่องอินพุท และ จุดแสดงผล

ไฟล์ตัวที่สองขอตั้งชื่อว่า ajax.js เป็นไฟล์ JQuery ทำหน้าที่จับอีเวนท์และรับข้อมูล จากนั้นก็ส่งเข้า ประมวลผลในไฟล์ตัวที่สาม ให้ชื่อว่า ajax.php และส่งผลกลับมาแสดงในไฟล์ที่1

———————————-
ไฟล์ตัวแรก index.php ลองให้ส่งตัวแปรConstantไปด้วย ตรงคำว่า test น่ะ เปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้
———————————-


<?php echo date("m/d/Y H:i:s"); ?>
<input id="aaa" name="aaa" type="text" data-constant="test" autofocus />
<div id="bbb"></div>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.js">
</script><script src="ajax.js"></script>

———————————-
ไฟล์ตัวที่สอง ajax.js ชื่อตัวแปรตามใจชอบ
———————————-


$('#aaa').keyup(function(e){
  var key = e.which;
  var kk1 = $('#aaa').val();
  var kk2 = $('#aaa').attr('data-constant');

  if( key > 0 ){
   $.post('ajax.php',{ kk1: kk1 , kk2: kk2 }, function(data){
     $('#bbb').html(data);
   });
  }
});

———————————-
ไฟล์ตัวที่สาม ajax.php เอาง่ายๆเลย แค่รับมาแล้วก็ส่งออกแสดง
———————————-


<?php

# ตรงนี้รับข้อมูล ตัวแปรมีกี่ตัวก็ใส่เข้าไปให้ครบ

$kk1=$_POST["kk1"];
$kk2=$_POST["kk2"];

#ตรงนี้ส่งข้อมูล ง่ายดีไม๊ล่ะ

echo "$kk2 : $kk1";

?>

แค่นี้แหละ

มี กับ ไม่มี ที่แท้ คือ สิ่งเดียวกัน คือ ไม่มี

November 7th, 2017

โลกธรรมมันเป็นคู่ๆคือ มีลาภ เสื่อมลาภ มียศ เสื่อมยศ สรรเสริญ นินทา สุข ทุกข์ แท้จริง ก็เหมือน ความร้อนกับความหนาว ที่จริงคือสิ่งเดียวกัน คือ อุณหภูมิมากน้อย รวยจน ก็แค่มีเงินมากน้อย ยศศักดิ์ก็อุปโลกขึ้นมาตามอำนาจหน้าที่ หมดเวลา หมดหน้าที่ ก็หมดประโยขน์ สรรเสริญนินทา ก็แค่ความนิยมเป็นบวกเป็นลบ ก็เรื่องเดียวกันทั้งนั้น และสุขทุกข์ล่ะ พระท่านก็ว่าเป็นเรื่องเดียวกันอีกเหมือนกัน ทุกข์มาก กับ ทุกข์น้อย

มีลาภ เสื่อมลาภ มียศเสื่อมยศ หรือความนิยมจะเป็นบวกเป็นลบ ก็เรื่องเดียวกัน พื้นฐานจริงๆก็คือ ไม่มี คือ เริ่มจากศูนย์ เราเกิดมา มีอะไรมั่งล่ะ ไม่มีสักอย่าง ยกเว้น ทุกข์ มีมาแต่ต้น สุขเป็นสมมติ ทุกข์เป็นของจริง ทุกขอริยสัจจัง สังขิตเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขา ว่าโดยย่อ อุปปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ ทุกข์เป็นของจริง คืออุปปาทานขันธ์ ยึดมั่นถือมั่นในตัวตนของตน นั่นคือทุกข์

ถ้ามองว่าทุกข์มากทุกข์น้อยล่ะ ทุกข์มากๆ ก็คือยึดมากๆ ทุกข์น้อยๆ ก็คือ ยึดน้อยๆ ไม่ยึดก็ไม่ทุกข์ แท้จริง มีทุกข์ กับไม่มีทุกข์ ก็คือสิ่งเดียวกัน คือ ไม่มี ไม่มีอะไร คือไม่มีอุปปาทาน

ร้อนเย็น เป็นสิ่งเดียวกัน ต่างกันแค่ปริมาณของพลังงานความร้อน
รวยจน เป็นสิ่งเดียวกัน ต่างกันแค่ปริมาณเงิน
ทุกข์สุข ก็เป็นสิ่งเดียวกัน ต่างกันแค่ปริมาณของอุปปาทานความยึดมั่นถือมั่น ยิ่งมีมากก็ทุกข์มาก มีน้อยก็ทุกข์น้อย

จะลดอุปปาทานล่ะ ทำอย่างไร ? ตัณหาเป็นบ่อเกิดของอุปปาทาน อยากลดอุปปาทาน ก็ต้องลดตัณหา … ไม่มีตัณหา ก็ไม่มีอุปปาทาน ไม่มีอุปปาทาน ก็ไม่มีทุกข์

« Previous Entries  

 

Bad Behavior has blocked 56 access attempts in the last 7 days.

Business Broker