Wirada Blog

Witty tagline

เห็นทุกข์

October 28th, 2009

เพราะรักจึงทุกข์ จริงๆ

เป็นลิง ปิดหู ปิดตา ไม่รับฟัง ไม่รับรู้สิ่งใด ก็คงดี

โลกนี้ มันก็เป็นของมันอย่างนี้ เหตุการณ์ มันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัย เป็นเรื่องของกิเลสตัญหา มันเป็นอย่างนี้มาแสนนาน กำลังของเรามันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้เลย  ทุกข์เพราะรักโลก อยากให้ทุกคนมีความสงบสุข แล้วมันมีอะไรดีขึ้นมาบ้าง กายก็ทุกข์ใจก็ทุกข์ มันไม่ได้เป็นไปตามที่ใจเราต้องการ มันบีบเค้น มันทรมาน

กำหนดจิต กดมัน ข่มมันให้มันสงบ  เลิกดูข่าว ใจมันโง่จริงน้อ ไม่ให้มันดูมันก็อยากดู มันก็กำเริบดิ้นรนว้าวุ่น
เฮ้อ    มดตัวน้อยๆ อยากแบกโลก  อนาถแท้น้อ
เป็นมดก็ทำงานของตนไปสิ ทำงานให้ดีที่สุด แค่นั้นก็พอแล้วล่ะ

โลกนี้ มันก็หมุนไป  หมุนต่อไป

 

 

Bad Behavior has blocked 56 access attempts in the last 7 days.

Business Broker