Wirada Blog

Witty tagline

สิ่งที่ควรพิจารณา

September 1st, 2011

เวลาเราดูหนังดูละคร สิ่งที่เกิดขึ้นคือ เราจะหมายเอาว่า ตัวนี้ดี ตัวนี้ทำไม่ถูก ตอนนี้ไม่น่าเป็นอย่างนี้ อันนี้เป็นไปไม่ได้ อะไรทำนองนั้น สิ่งที่น่าจะสะดุดใจก็คือ สิ่งใดๆที่เราหยิบเอามาพิจารณา ไม่มีสาระอะไรเลย อาจเป็นเพราะ เป็นดูหนังดูละครก็ไร้สาระอยู่แล้วโดยตัวของมันเอง

เอาใหม่ ลองพิจารณาโลกใบนี้ คนมากมายเกิดมา เติบโต ทำงาน แก่ตัว และตายไป ไม่เว้นแต่ละวัน ต่างคนก็มีสาระของตัวเอง ดีบ้างเลวบ้างปะปน เรื่องของคนอื่น แม้จะเป็นเรื่องจริงก็เหอะ แต่ก็ไร้สาระสำหรับเราอยู่ดี เขาดีแต่ไหน เราก็ได้แต่โมทนา เขาเลวแค่ไหน เราก็ทำได้แต่สังเวช เวทนา

ใกล้ตัวเข้ามาอีกนิดละกัน เรื่องของลูก หากเขาทำดี เราก็ดีใจ เราก็ภูมิใจ เขาทำอะไรเสียหาย เราก็โกรธ เราก็ไม่พอใจ เราก็น้อยใจ ค่อยข้างจะมีปัญหากระทบเราโดยตรงเลยทีเดียว ลูกไม่ใช่คนอื่น ลูกเป็นความคาดหวัง เป็นความสุขของเรา อย่างนั้นเลยทีเดียว ใช่ไหม แต่ถ้าพิจารณาให้ลึก ตามธรรมมะ ท่านว่า ลูกเอง ก็มีชีวิตเป็นของตนเอง มีสุขมีทุกข์ของตนเอง มีกรรมของตนเอง ไม่ใช่เรา  จะว่าไป เทียบกันแล้ว ลูกก็เหมือนกับคนอื่นๆทั้งโลกนะล่ะ เรารักเราก็เลยยึด ยึดไว้ก็เป็นทุกข์

งั้นลองมองให้ใกล้เข้ามาอีกสิ มองที่กายที่ใจของเราเอง เรารักกายนี้ใจนี้ เราก็ยึดไว้ว่าเป็นตัวเราของเรา เราไม่อยากให้มันเป็นทุกข์ เราอยากให้เป็นสุข ถ้าวางเสียได้ ไม่ยึด ก็ไม่ทุกข์ เท่านั้นเอง

 

 

Bad Behavior has blocked 56 access attempts in the last 7 days.

Business Broker