Wirada Blog

Witty tagline

นิทานเรื่อง ฝึกยิงธนูกันเถิด

October 26th, 2012

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ที่เมืองใหญ่เมืองหนึ่งในประเทศจีน สมัยนั้น เจ้าเมืองจะต้องเป็นผู้ตัดสินคดีความ ใครก็รู้ว่าการตัดสินคดีนั้น ใช้เวลามาก ต้องสอบสวนพยานหลักฐานมากมาย แม้บางคดีอาจเป็นเรื่องเล็กๆแต่เจ้าทุกข์กับจำเลยอาจมองเป็นเรื่องใหญ่ เรื่องของทิฎฐิ เรื่องของศักดิ์ศรี ทำให้จบง่ายๆไม่ได้

เมื่อเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมา เจ้าเมืองเลยวางนโยบาย หากคดีที่ตัดสินยาก ไม่มีพยานหลักฐานเด่นชัด และไม่ใช่คดีร้ายแรง ให้ตัดสินด้วยการยิงธนู ก็คงประมาณว่า โจทย์กับจำเลย ยิงธนูแข่งกันเลย เหมือนแข่งโอลิมปิก ใครแม่นกว่าก็ชนะคดีไป จบ … ง่ายดีไม๊

แรกๆน่ะ ชาวเมืองต่างพากันนินทาว่าร้ายเจ้าเมือง หาว่าเกียจคร้านบ้างล่ะ หาว่านโยบายนี้ไม่ยุติธรรมบ้างล่ะ ก็คงจะจริงตามที่ชาวบ้านเค้าว่า เพราะแม้คู่คดีจะเป็นเด็ก คนชรา ชายหญิง แม้แต่คนพิการ ท่านเจ้าเมืองก็ยังคงใช้นโยบายยิงธนูของท่านอย่างทั่วถึง ไม่ลำเอียง

แต่ในที่สุด เมื่อชาวเมืองสรุปแล้วว่า เจ้าเมืองเอาจริง ผลก็คือ ช่างทำธนูก็แข่งกันทำคันธนูลูกธนูคุณภาพดีออกมาขาย ประชาชนทุกบ้านต่างก็ซ้อมยิงธนูกันทุกวัน แหมไม่ได้สิ ใครจะรู้ เกิดขึ้นโรงขี้นศาล ยิงธนูสู้เค้าไม่ได้ก็เจ๊งเท่านั้น

และเมืองนี้ก็อยู่เย็นเป็นสุข

หลังจากนั้นอีกหลายปี เกิดสงครามขึ้น ข้าศึกยกกองทัพมาประชิดกำแพงเมือง เจ้าเมืองและชาวเมืองทุกคนต่างก็ไม่เกรงกลัว ขึ้นบนกำแพงสาดลูกธนูระดมยิงใส่ข้าศึกจนแตกกระเจิง โธ่เอ๊ย ก็ซ้อมมาทุกวัน ยิงแม่นกันทุกคน

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เป็นผู้ปกครองต้องมองการไกล

โปรแกรมลบเพลงซ้ำ

October 6th, 2012

ลบเพลงซ้ำ karaoke

 

 

Bad Behavior has blocked 56 access attempts in the last 7 days.

Business Broker