Wirada Blog

Witty tagline

นิทานเรื่อง นักข่าวสาวแห่งวานาดีล ตอนที่1

July 21st, 2015

เรื่องก็มีอยู่ว่า ดาวดวงหนึ่ง ชื่อว่า วานาดีล มีสามอาณาจักรใหญ่ของเหล่ามนุษย์ และอีก หกอาณาจักรของเหล่าอสูร ทุกคนบนดาวดวงนี้ ก็อยู่กันอย่าง มีความสุขพอประมาณ เพราะ เหล่ามนุษย์กับอสูร ก็ทะเลาะกันอยู่เรื่อยๆ และบางครั้ง มนุษย์ก็ทะเลาะกันเองด้วยซ้ำ ผู้คนที่นี่ จึงต้องมีวิชาต่อสู้ป้องกันตัว

วันหนึ่ง ที่อาณาจักร์วินเดอร์ส   เด็กทารุคนหนึ่ง อุบัติขึ้นมาในเรือนของฟิลิเป้เจ้าของหนังสือพิมพ์ทารุไทม์  ทารุทารุเป็นเผ่าพันธ์ประหลาด ทุกคนอายุมากปานใดก็ยังมีร่างกายเป็นเด็กไม่เกินเจ็ดขวบ   พวกเขาไม่มีลูก แต่จะมีเด็กประมาณสามขวบ ปรากฎขึ้นมาเองในบ้านที่มีความสุข    และพวกเขาก็จะเลี้่ยงดูเด็กนั้นเป็นลูก   มันเป็นธรรมชาติของพวกเขาที่แตกต่างออกไปจากชาติพันธ์อื่นๆ  อาจเป็นเพราะ พวกเขา เป็นเผ่าพันธ์เวทย์มนต์  และที่สำคัญ ฟิลิเป้อยู่ตัวคนเดียว ไม่มีแฟน มีแต่ลูกน้องในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ของเขา กระนั้น ก็ยังมีเด็กมาเกิดได้อีกแน่ะ

* ฟิลิเป้ ตั้งชื่อเด็กคนนี้ว่า  มิราเป้ ตามชื่อของสตาร์ซิบริล องค์ปัจจุบัน  แต่เติมคำว่าเป้ลงไปแทน เพื่อให้รู้ว่า นี่ล่ะ ลูกของฟิลิเป้

—-

** สเตปแรก – ทำความเข้าใจกันก่อน

สตาร์ซิบริล คือ ตำแหน่งผู้นำสูงสุดของอาณาจักร์วินเดอร์ส   เป็นผู้ที่มีพลังอำนาจทางเวทย์มนต์สูงที่สุดและมีเวทย์มนต์พิเศษเฉพาะตัวไม่มีใครเลียนแบบได้  เชื่อกันว่า หากสตาร์ซิบริลเสียชีวิตลง ก็จะไปบังเกิดใหม่ เป็นทารุคนใหม่ และจะเป็นสตาร์ซิบริลคนต่อไปตั้งแต่แรกเกิดเลยทีเดียว   สตาร์ซิบริลคนปัจจุบัน ชื่อเดิมคือ มิราเตเต้

 

ต่อเลยนะ

Read the rest of this entry »

อานาปานสติสูตร คัดเฉพาะ สำหรับกายคตา

July 17th, 2015

* ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุที่เจริญอานาปานสติแล้วอย่างไร ทำให้มากแล้วอย่างไร จึงบำเพ็ญสติปัฏฐาน ๔ ให้บริบูรณ์ได้

ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด เมื่อภิกษุหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่า หายใจออกยาว หรือเมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่า หายใจเข้ายาว เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่า หายใจออกสั้น หรือเมื่อหายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัดว่า หายใจเข้าสั้น
สำเหนียกอยู่ ว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้กองลมทั้งปวง หายใจออก ว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้กองลมทั้งปวง หายใจเข้า
สำเหนียกอยู่ ว่าเราจักระงับกายสังขาร หายใจออก ว่าเราจักระงับกายสังขารหายใจเข้า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในสมัยนั้น ภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกาย มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้อยู่

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวลมหายใจออก ลมหายใจเข้านี้ ว่าเป็นกายชนิดหนึ่งในพวกกาย เพราะฉะนั้นแล ในสมัยนั้น ภิกษุจึงชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกาย
มีความเพียร รู้สึกตัว มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้อยู่ ฯ

** คำว่า สำเหนียก แปลว่า ระลึกไว้

*** เรื่องระงับกายสังขาร เป็นเรื่องยากที่จะอธิบาย หากจะข้ามเสียก็คงได้ พึงเหลือไว้เพียง ระลึกรู้กองลมทั้งปวง หายใจออก ระลึกรู้กองลมทั้งปวง หายใจเข้า เพียงเท่านี้ ก็น่าจะพอ
แต่หากจะศึกษาเพิ่มเติม .. ก็ค่อยๆทำความเข้าใจเอาก็แล้วกันครับ

Read the rest of this entry »

 

 

Bad Behavior has blocked 56 access attempts in the last 7 days.

Business Broker